ЗАЕТИ ЛИЦА ПО КЛАСОВЕ ПРОФЕСИИ И ПОЛ (2006 - 2010 ГОДИНА)
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Пол*
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Мъже
Жени
Изчисти избраните
Национална класификация на професиите и длъжностите 2005 - класове професии*
(0/10) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Законодатели, висши служители и ръководители
Аналитични специалисти
Техници и други приложни специалисти
Административен персонал
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
Квалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство
Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии
Оператори на машини и съоръжения и работници по монтаж на изделия
Професии, неизискващи специална квалификация
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/5) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2006
2007
2008
2009
2010
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Бележки към справката
Няма данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Пол
Текст
Код
Текст и код
Национална класификация на професиите и длъжностите 2005 - класове професии
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Пол
Национална класификация на професиите и длъжностите 2005 - класове професии
Мерни единици
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!