ЗАЕТИ ЛИЦА ПО КЛАСОВЕ ПРОФЕСИИ И ПОЛ (ОТ 2011 ГОДИНА)1
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Пол*
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Мъже
Жени
Изчисти избраните
Национална класификация на професиите и длъжностите 2011 - класове професии*
(0/10) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Ръководители
Специалисти
Техници и приложни специалисти
Помощен административен персонал
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство
Квалифицирани работници и сродни на тях
Машинни оператори и монтажници
Професии, неизискващи специална квалификация
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/12) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:15/04/2024
Бележки към справката
 • 1Прекъсване на динамичния ред през 2022 година.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Пол
Текст
Код
Текст и код
Национална класификация на професиите и длъжностите 2011 - класове професии
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Пол
Национална класификация на професиите и длъжностите 2011 - класове професии
Мерни единици
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!