ХАРМОНИЗИРАНИ ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ (ХИПЦ)1, 2, 3, 4
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Показатели*
(0/5) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
ХИПЦ, 2015 = 100
ХИПЦ, предходният месец = 100
ХИПЦ, декември от предходната година = 100
ХИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
Средногодишни ХИПЦ, предходните 12 месеца = 100
Изчисти избраните
Класификация на индивидуалното потребление по цели/ХИПЦ (КОИКОП/ХИПЦ)*
(0/131) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общ ХИПЦ
2Хранителни продукти и безалкохолни напитки
3Хранителни продукти
3Хляб и зърнени храни
3Месо и месни продукти
3Риба и други морски храни
3Мляко, млечни продукти и яйца
3Животински и растителни масла и мазнини
3Плодове
3Зеленчуци
3Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия
3Хранителни продукти, некласифицирани другаде
3Безалкохолни напитки
3Кафе, чай и какао
3Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове
2Алкохолни напитки и тютюневи изделия
3Алкохолни напитки
3Спиртни напитки
3Вина
3Бира
3Тютюневи изделия
2Облекло и обувки
3Облекло и услуги, свързани с облеклото
3Материали за изработване на облекло
3Облекло
3Други артикули и допълнения за облекло
3Почистване, поправка и облекло под наем
3Обувки
2Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива
3Действителни наеми за жилища
3Текущ ремонт и поддържане на жилище
3Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище
3Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище
3Водоснабдяване и други услуги, свързани с жилището
3Водоснабдяване
3Събиране и изхвърляне на битови отпадъци
3Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води
3Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде
3Електроенергия, газообразни и други горива
3Електроенергия
3Газообразни горива
3Течни горива за битови нужди
3Твърди горива
3Топлоенергия
2Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома
3Мебели и предмети за обзавеждане, килими и други подови настилки
3Мебели и предмети за обзавеждане
3Килими и други подови настилки
3Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки
3Домакински текстил
3Домакински уреди
3Големи и малки домакински уреди - електрически и неелектрически
3Ремонт на домакински уреди
3Стъклария, домакински съдове и принадлежности
3Инструменти, машини и принадлежности за дома и градината
3Стоки и услуги за поддържане на домакинството
3Домакински стоки за краткотрайна употреба
3Услуги за домакинството и битови услуги
2Здравеопазване
3Лекарствени продукти и медицински изделия
3Лекарствени продукти
3Други медицински продукти, терапевтични апарати и оборудване
3Извънболнични медицински услуги
3Лекарски услуги и други извънболнични медицински услуги
3Стоматологични услуги
3Болнични услуги
2Транспорт
3Покупка на лични транспортни средства (ЛТС)
3Автомобили
3Mотоциклети, велосипеди и превозни средства, теглени от животни
3Поддържане и експлоатация на ЛТС
3Резервни части и принадлежности за ЛТС
3Горива и смазочни материали за ЛТС
3Поддръжане и ремонт на ЛТС
3Други услуги, свързани с ЛТС
3Транспортни услуги
3Пътнически релсов транспорт
3Пътнически автомобилен транспорт
3Пътнически въздушен транспорт
3Пътнически морски и речен транспорт
3Комбиниран пътнически транспорт
3Други транспортни услуги
2Съобщения
3Пощенски услуги
3Телефонни и телефакс апарати
3Телефонни и телефаксни услуги
3Телефонни и телефакс апарати и телефонни и телефаксни услуги
2Развлечения и култура
3Аудио-визуална и фотографска техника, машини за обработка на информацията
3Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ
3Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди
3Машини за обработка на информация
3Носители на записи
3Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация
3Други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура
3Големи дълготрайни стоки за развлечения на открито и закрито включително музикални инструменти
3Поддържане и ремонт на други големи дълготрайни стоки, предназначени за развлечения и култура
3Други артикули за развлечения, градинарство и за домашни любимци
3Игри, играчки и предмети за колекции
3Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито
3Градинарство и цветарство
3Домашни любимци и стоки за тях включително ветеринарни и други услуги за домашните любимци
3Услуги в областта на развлеченията и културата
3Услуги в областта на развлеченията и спорта
3Услуги в областта на културата
3Вестници и списания, книги, канцеларски принадлежности
3Книги
3Вестници и периодични издания
3Разнообразни печатни материали и канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане
3Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания
2Образование
2Ресторанти и хотели
3Услуги по обществено хранене
3Ресторанти, барове и подобни заведения
3Столове за хранене
3Услуги по краткосрочно настаняване
2Разнообразни стоки и услуги
3Стоки и услуги за лична хигиена и разкрасяване
3Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения
3Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване, други уреди и хигиенни и козметични продукти
3Лични вещи, некласифицирани другаде
3Бижута и часовници
3Други лични вещи
3Социални услуги
3Застраховки
3Застраховки, свързани с жилището
3Застраховки, свързани със здравето
3Застраховки, свързани с транспорта
3Други застраховки
3Финансови услуги, некласифицирани другаде
3Други услуги, некласифицирани другаде
Изчисти избраните
Периоди*
(0/12) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/28) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:16/08/2024
Бележки към справката
 • 1От 2005 г. НСИ прилага вътрешната концепция при конструрането на теглата за ХИПЦ съгласно Регламент на ЕС № 1688/98 от 20 юли 1998 година.
 • 2От 2013 г. НСИ прилага детайлната Класификация на индивидуално потребление по цели (КОИКОП-5)
 • 3В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година. Промяната на базисната година на ХИПЦ води до ревизии в публикуваните равнища на инфлацията, които се дължат на закръгленията. По тази причина равнищата на инфлация, изчислени от динамичния ред при база 2005=100, биха могли да се различават от тези, изчислени от динамичния ред при база 2015=100.
 • 4"." - липсват данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Показатели
Текст
Код
Текст и код
Класификация на индивидуалното потребление по цели/ХИПЦ (КОИКОП/ХИПЦ)
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Класификация на индивидуалното потребление по цели/ХИПЦ (КОИКОП/ХИПЦ)
Мерни единици
Показатели
Периоди
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!