ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ (ИПЦ)1, 2, 3
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Показатели*
(0/5) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
ИПЦ, 1995 = 100
ИПЦ, предходният месец = 100
ИПЦ, декември от предходната година = 100
ИПЦ, съответният месец от предходната година = 100
Средногодишни ИПЦ, предходните 12 месеца = 100
Изчисти избраните
Класификация на индивидуалното потребление по цели/ИПЦ (КОИКОП/ИПЦ)*
(0/117) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общ ИПЦ
2Хранителни продукти и безалкохолни напитки
3Хляб и зърнени храни
3Месо и месни продукти
3Риба и други морски храни
3Мляко, млечни продукти и яйца
3Животински и растителни масла и мазнини
3Плодове
3Зеленчуци
3Захар, сладка, мед, шоколадови и захарни изделия
3Хранителни продукти, некласифицирани другаде
3Кафе, чай и какао
3Минерални води, безалкохолни напитки, плодови и зеленчукови сокове
2Алкохолни напитки и тютюневи изделия
3Спиртни напитки
3Вина
3Бира
3Тютюневи изделия
2Облекло и обувки
3Материали за изработване на облекло
3Облекло
3Други артикули и допълнения за облекло
3Почистване, поправка и облекло под наем
3Обувки
3Поправка на обувки и обувки под наем
2Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива
3Действителни наеми за жилища, заплащани от наемателите
3Други действителни наеми
3Материали за текущ ремонт и поддържане на жилище
3Услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище
3Водоснабдяване
3Събиране и изхвърляне на битови отпадъци
3Събиране, отвеждане и третиране на отпадъчни води
3Други услуги, свързани с жилището, некласифицирани другаде
3Електроенергия
3Газообразни горива
3Течни горива за битови нужди
3Твърди горива
3Топлоенергия
2Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома
3Мебели и предмети за обзавеждане
3Килими и други подови настилки
3Поправка на мебели, предмети за обзавеждане и подови настилки
3Домакински текстил
3Големи домакински уреди - електрически и неелектрически
3Малки електрически домакински уреди
3Ремонт на домакински уреди
3Стъклария, домакински съдове и принадлежности
3Големи инструменти и машини
3Малки инструменти и разнообразни принадлежности
3Домакински стоки за краткотрайна употреба
3Услуги за домакинството и битови услуги
2Здравеопазване
3Лекарствени продукти
3Други медицински продукти
3Терапевтични апарати и оборудване
3Лекарски услуги
3Стоматологични услуги
3Други извънболнични медицински услуги
3Болнични услуги
2Транспорт
3Автомобили
3Велосипеди
3Резервни части и принадлежности за ЛТС
3Горива и смазочни материали за ЛТС
3Поддръжане и ремонт на ЛТС
3Други услуги, свързани с ЛТС
3Пътнически релсов транспорт
3Пътнически автомобилен транспорт
3Пътнически въздушен транспорт
3Пътнически релсов транспорт (без градски транспорт с метро и трамвай)
3Пътнически автомобилен транспорт (без градски автобусен и тролейбусен транспорт)
2Съобщения
3Пощенски услуги
3Телефонни и телефакс апарати
3Телефонни и телефаксни услуги
2Развлечения и култура
3Апарати за приемане, записване и възпроизвеждане на звук и образ
3Фотографска и кинематографска техника, оптични уреди
3Машини за обработка на информация
3Носители на записи
3Ремонт на аудиовизуална и фотографска техника, на машини за обработка на информация
3Музикални инструменти и големи дълготрайни стоки за развлечения на закрито
3Игри, играчки и предмети за колекции
3Уреди и екипировка за спорт, къмпинг и почивка на открито
3Градинарство и цветарство
3Домашни любимци и стоки за тях
3Ветеринарни и други услуги за домашните любимци
3Услуги в областта на развлеченията и спорта
3Услуги в областта на културата
3Книги
3Вестници и периодични издания
3Канцеларски принадлежности и материали за рисуване и чертане
3Пакетни услуги за почивка и туристически пътувания
2Образование
3Прогимназиален етап на основното образование и средно образование
3Висше образование
3Образование, недефинирано с образователна степен
2Ресторанти и хотели
3Ресторанти, барове и подобни заведения
3Столове за хранене
3Услуги по краткосрочно настаняване
2Разнообразни стоки и услуги
3Бръснаро-фризьорски салони и други подобни заведения
3Електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване
3Други уреди, хигиенни и козметични продукти
3Бижута и часовници
3Други лични вещи
3Социални услуги
3Застраховки, свързани с жилището
3Застраховки, свързани с транспорта
3Финансови услуги, некласифицирани другаде
3Други услуги, некласифицирани другаде
2Хранителни
2Нехранителни
2Обществено хранене
2Услуги
Изчисти избраните
Периоди*
(0/12) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
януари
февруари
март
април
май
юни
юли
август
септември
октомври
ноември
декември
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/30) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:16/08/2024
Бележки към справката
 • 1От 1999 г. НСИ прилага усъвършенствана методика за конструиране и изчисляване на индекса на потребителските цени, в съответствие на изискванията на Евростат и препоръките на МВФ. За осигуряване на съпоставими серии с индекси на потребителските цени е извършена ревизия на месечните индекси за периода януари 1995 - декември 2000 г. Изчисленият по новата методика Индекс на потребителските цени за периода до 31.12.2000 г. включително, се използува единствено за статистически и аналитични цели. От 10.05.2001 г. всички следващи изчисления се извършват по ревизирания динамичен ред на Индекса на потребителските цени. Направените до 10.05.2001 г. изчисления, съгласно официално публикуваните индекси за периода до 31.12.2000г. не се преизчисляват. Новият динамичен ред не може да бъде основание за изменение на цена на иск по висящо съдебно производство.
 • 2От 2013 г. НСИ прилага детайлната Класификация на индивидуално потребление по цели (КОИКОП-5) при конструирането и изчисляването на ИПЦ.
 • 3"." - липсват данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Показатели
Текст
Код
Текст и код
Класификация на индивидуалното потребление по цели/ИПЦ (КОИКОП/ИПЦ)
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Класификация на индивидуалното потребление по цели/ИПЦ (КОИКОП/ИПЦ)
Мерни единици
Показатели
Периоди
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!