ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛ И ВИД УЧИЛИЩЕ1, 2, 3
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Учебна година*
(0/21) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
Изчисти избраните
Образование на преподавателския персонал
(0/5) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общо
2Висше образование
3Висше - бакалавър и магистър
3Висше - професионален бакалавър
2Средно
Изчисти избраните
Вид училище*
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общообразователни училища
Специални училища
Професионални училища
Изчисти избраните
Пол
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Мъже
Жени
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Бележки към справката
 • 1Преподавателският персонал включва учители, директори и помощник-директори с преподавателска заетост; не включва възпитатели.
 • 2От учебната 2011/2012 година преподавателите в спортните училища се отнасят към професионални, вместо към общообразователни училища (изменение на Закона за професионалното образование и обучение - ДВ, бр. 50 от 2010 г.).
 • 3От учебната 2006/2007 година се включва и броят на преподавателите в междуучилищни центрове.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Учебна година
Текст
Код
Текст и код
Образование на преподавателския персонал
Текст
Код
Текст и код
Вид училище
Текст
Код
Текст и код
Пол
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Учебна година
Образование на преподавателския персонал
Мерни единици
Вид училище
Пол
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!