НАПУСНАЛИ ОБУЧЕНИЕТО ПО СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПРИЧИНА ЗА НАПУСКАНЕ1
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Учебна година*
(0/14) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
Изчисти избраните
Причина за напускане
(0/7) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Продължително боледуване
Преместили се, за които няма потвърждение (до 16 г. възраст)
Нежелание
Семейни причини
Заминали в чужбина
Други причини
Изчисти избраните
Група класове*
(0/7) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
I - IV клас
V - VII клас
V - VIII клас
IX - XIII клас
VIII - XII клас
Професионални колежи след средно образование (IV степен професионална квалификация)
Професионални паралелки за придобиване на I степен професионална квалификация
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:29/04/2022
Бележки към справката
 • 1x - поради естеството на данните не може да има случай
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Учебна година
Текст
Код
Текст и код
Причина за напускане
Текст
Код
Текст и код
Група класове
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Учебна година
Причина за напускане
Мерни единици
Група класове
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!