ЗАЕТИ ЛИЦА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И СТАТУС В ЗАЕТОСТТА1
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила*
(0/7) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 и повече
Изчисти избраните
Статус в заетостта *
(0/7) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общо
1Работодатели
1Самостоятелно заети лица
1Наети лица общо
2Наети лица в частни предприятия
2Наети лица в обществени предприятия
1Неплатени семейни работници
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/20) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:15/04/2024
Бележки към справката
 • 1() Поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила
Текст
Код
Текст и код
Статус в заетостта
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Десетгодишни възрастови групи - Наблюдение на работната сила
Статус в заетостта
Мерни единици
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!