РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - ТРИМЕСЕЧНИ ДАННИ1
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Агрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)*
(0/11) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Индустрия (с изкл. на строителството)
Строителство
Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности
Изчисти избраните
Периоди*
(0/4) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
първо тримесечие
второ тримесечие
трето тримесечие
четвърто тримесечие
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/2) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2022
2023
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:23/02/2024
Бележки към справката
 • 1Данните са предварителни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Агрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Текст
Код
Текст и код
Периоди
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Агрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Мерни единици
Периоди
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!