ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРАТА1
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Номенклатура Corinair
(0/8) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
  • съдържа
  • започва с
  • точно съвпадение
  • завършва на
Серни окиси (SOx)
Азотни окиси (Nox)
Неметанови летливи органични съединения (NMVOC)
Метан (CH4)
Въглероден окис (СО)
Въглероден двуокис (СО2)
Двуазотен окис (N2O)
Амоняк (NH3)
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/12) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
  • съдържа
  • започва с
  • точно съвпадение
  • завършва на
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:19/03/2024
Бележки към справката
  • 1Емисиите са изчислени съгласно последното издание на методиката CORINAIR.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Номенклатура Corinair
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Номенклатура Corinair
Мерни единици
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!