НАСЕЛЕНИЕ В РИСК ОТ БЕДНОСТ ИЛИ СОЦИАЛНО ИЗКЛЮЧВАНЕ ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ1, 2
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
NUTS
(0/37) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общо за страната
2Северна и Югоизточна България
3Северозападен
4Видин
4Враца
4Ловеч
4Монтана
4Плевен
3Северен централен
4Велико Търново
4Габрово
4Разград
4Русе
4Силистра
3Североизточен
4Варна
4Добрич
4Търговище
4Шумен
3Югоизточен
4Бургас
4Сливен
4Стара Загора
4Ямбол
2Югозападна и Южна централна България
3Югозападен
4Благоевград
4Кюстендил
4Перник
4София
4София (столица)
3Южен централен
4Кърджали
4Пазарджик
4Пловдив
4Смолян
4Хасково
Изчисти избраните
Пол
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Мъже
Жени
Изчисти избраните
Възраст*
(0/4) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
0-17 години
18-64 години
65 и повече години
Изчисти избраните
Мерни единици*
(0/2) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
брой лица в хиляди
% от съвкупността
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/13) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Бележки към справката
 • 1Данните за 2010 и 2011 г. са ревизирани поради промяна в променливата "Възможност за поддържане на адекватно отопление на жилището", която е част от показателите за измерване на материалните лишения
 • 2От 2016 г. се променя продължителността на участие на домакинствата в изследването и панела се увеличава от 4 на 6 ротационни групи
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
NUTS
Текст
Код
Текст и код
Пол
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
NUTS
Пол
Възраст
Мерни единици
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!