ПОСЕЩЕНИЯ НА ЧУЖДЕНЦИ В БЪЛГАРИЯ 2008 - 20201, 2, 3, 4, 5, 6
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Показатели*
(0/4) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Посещения на чужденци в България – общо
Посещения на чужденци в България с цел почивка и екскурзия
Посещения на чужденци в България със служебна цел
Посещения на чужденци в България с други цели
Изчисти избраните
Ноаменклатура на страните за целите на статистиката на туризма*
(0/40) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Европейски съюз
Австрия
Белгия
Германия
Гърция
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Малта
Нидерландия
Обединено кралство
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Унгария
Финландия
Франция
Хърватия
Чешка република
Швеция
Други страни от ЕС
Други европейски страни
Бивша югославска република Македония
Норвегия
Руска федерация
Сърбия
Турция
Украйна
Швейцария
Други страни
Израел
Канада
САЩ
Япония
Останал свят
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/169) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2008
2008I
2008II
2008III
2008IV
2008V
2008VI
2008VII
2008VIII
2008IX
2008X
2008XI
2008XII
2009
2009I
2009II
2009III
2009IV
2009V
2009VI
2009VII
2009VIII
2009IX
2009X
2009XI
2009XII
2010
2010I
2010II
2010III
2010IV
2010V
2010VI
2010VII
2010VIII
2010IX
2010X
2010XI
2010XII
2011
2011I
2011II
2011III
2011IV
2011V
2011VI
2011VII
2011VIII
2011IX
2011X
2011XI
2011XII
2012
2012I
2012II
2012III
2012IV
2012V
2012VI
2012VII
2012VIII
2012IX
2012X
2012XI
2012XII
2013
2013I
2013II
2013III
2013IV
2013V
2013VI
2013VII
2013VIII
2013IX
2013X
2013XI
2013XII
2014
2014I
2014II
2014III
2014IV
2014V
2014VI
2014VII
2014VIII
2014IX
2014X
2014XI
2014XII
2015
2015I
2015II
2015III
2015IV
2015V
2015VI
2015VII
2015VIII
2015IX
2015X
2015XI
2015XII
2016
2016I
2016II
2016III
2016IV
2016V
2016VI
2016VII
2016VIII
2016IX
2016X
2016XI
2016XII
2017
2017I
2017II
2017III
2017IV
2017V
2017VI
2017VII
2017VIII
2017IX
2017X
2017XI
2017XII
2018
2018I
2018II
2018III
2018IV
2018V
2018VI
2018VII
2018VIII
2018IX
2018X
2018XI
2018XII
2019
2019I
2019II
2019III
2019IV
2019V
2019VI
2019VII
2019VIII
2019IX
2019X
2019XI
2019XII
2020
2020I
2020II
2020III
2020IV
2020V
2020VI
2020VII
2020VIII
2020IX
2020X
2020XI
2020XII
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Бележки към справката
 • 1В колона "други" са включени следните причини за пътуване - "гостуване", "транзит" и "други"
 • 2"-" няма случай
 • 3"." няма данни
 • 4Съгласно уведомително писмо на Министерство на външните работи с изх. №55-05а-123 от 27.02.2019 г., БЮР Македония се преименува на Република Северна Македония.
 • 5Данните за Обединеното кралство са включени в ЕС до приключване на преходния период.
 • 6Във връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на Kовид 19 в Република България и временно преустановяване провеждането на изследването на граничните пунктове през 2020 год., всички данни за посещения на чужденци в България за периода април - декември са предоставени от Министерство на вътрешните работи.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Показатели
Текст
Код
Текст и код
Ноаменклатура на страните за целите на статистиката на туризма
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Ноаменклатура на страните за целите на статистиката на туризма
Мерни единици
Показатели
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!