ЗАЕТИ ЛИЦА1
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
ЕСС2010 Заетост
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Заети лица
Наети лица
Самонаети лица
Изчисти избраните
Агрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)
(0/11) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Индустрия (с изкл. на строителството)
Строителство
Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности
Изчисти избраните
Времева разбивка
(0/27) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:10/10/2022
Бележки към справката
 • 12021г. - Предварителни данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
ЕСС2010 Заетост
Текст
Код
Текст и код
Агрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Мерни единици
ЕСС2010 Заетост
Агрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!