УЧИЛИЩА ПО ВИД НА УЧИЛИЩЕТО1, 2, 3
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Вид училище*
(0/21) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общообразователни училища
2Начални
2Основни
2Прогимназии
2Гимназии
2Средни общообразователни
2Обединени
1Специални училища
2Оздравителни
2За деца с умствена изостаналост
2Възпитателни училища интернати (ВУИ)
2Социално-педагогически интернати
2За деца с увреден слух
2За деца с нарушено зрение
2Логопедични
1Професионални училища
2Училища по изкуствата
2Спортни училища
2Професионални гимназии
2Професионални колежи
2Професионални училища
Изчисти избраните
Учебна година*
(0/23) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:26/04/2024
Бележки към справката
 • 1От учебната 2011/2012 година спортните училища осъществяват обучение по професионални, вместо по общообразователни програми (изменение на Закона за професионалното образование и обучение - ДВ, бр. 50 от 2010 г.).
 • 2Х -поради естеството на данните не може да има случай.
 • 3Прекъсване на динамичния ред от 2021/2022 учебна година поради промяна на източника на данни и датата на наблюдение.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Вид училище
Текст
Код
Текст и код
Учебна година
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Вид училище
Мерни единици
Учебна година
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!