БВП - РАЗХОДИ ЗА КРАЙНО ИЗПОЛЗВАНЕ - НАЦИОНАЛНО НИВО1, 2
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Цени, индекси и темпове
(0/4) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Текущи цени
По цени на предходната година
По цени на 2015 г.
Индекс на физически обем (предходната година = 100)
Изчисти избраните
БВП - Крайно потребленив
(0/17) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Брутен вътрешен продукт
1Крайно потребление
2Индивидуално потребление
3Индивидуално потребление на домакинствата
3Индивидуално потребление на НТООД
3Индивидуално потребление на правителството
2Колективно потребление
1Бруто капиталообразуване
2Бруто образуване на основен капитал
2Изменение на запасите
1Износ на стоки и услуги
2Стоки
2Услуги
1Внос на стоки и услуги
2Стоки
2Услуги
1Статистическа разлика
Изчисти избраните
Времева разбивка
(0/28) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:08/10/2023
Бележки към справката
 • 1Изчислените агрегати по цени на 2015 г. не са адитивни.
 • 22022 г. - предварителни данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Цени, индекси и темпове
Текст
Код
Текст и код
БВП - Крайно потребленив
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Мерни единици
Цени, индекси и темпове
БВП - Крайно потребленив
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!