БВП - ПРОИЗВОДСТВЕН МЕТОД - НАЦИОНАЛНО НИВО1, 2, 3
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Цени, индекси и темпове
(0/4) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Текущи цени
По цени на предходната година
По цени на 2015 г.
Индекс на физически обем (съответно тримесечие на предходна година = 100)
Изчисти избраните
БВП - Производствен метод
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Брутна добавена стойност
Корективи (Данъци минус субсидии върху продуктите)
Брутен вътрешен продукт
Изчисти избраните
Агрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)
(0/11) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Селско, горско и рибно стопанство
Индустрия (с изкл. на строителството)
Строителство
Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Финансови и застрахователни дейности
Операции с недвижими имоти
Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности
Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа
Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности
Изчисти избраните
Времева разбивка
(0/115) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1995Q1
1995Q2
1995Q3
1995Q4
1996Q1
1996Q2
1996Q3
1996Q4
1997Q1
1997Q2
1997Q3
1997Q4
1998Q1
1998Q2
1998Q3
1998Q4
1999Q1
1999Q2
1999Q3
1999Q4
2000Q1
2000Q2
2000Q3
2000Q4
2001Q1
2001Q2
2001Q3
2001Q4
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4
2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
2016Q2
2016Q3
2016Q4
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
2020Q1
2020Q2
2020Q3
2020Q4
2021Q1
2021Q2
2021Q3
2021Q4
2022Q1
2022Q2
2022Q3
2022Q4
2023Q1
2023Q2
2023Q3
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:07/03/2024
Бележки към справката
 • 12023 - Предварителни данни
 • 2Данните по цени на 2015 г. са изчислени по метода "Annual overlap".  Преизчислените агрегати не са адитивни.
 • 3Индексите са изчислени въз основа на стойностите на съответния показател по съпоставими цени на 2015 г.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Цени, индекси и темпове
Текст
Код
Текст и код
БВП - Производствен метод
Текст
Код
Текст и код
Агрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Мерни единици
Цени, индекси и темпове
БВП - Производствен метод
Агрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!