ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ КАТЕГОРИЯ 4 И 5 ЗВЕЗДИ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ1, 2, 3, 4
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Показатели*
(0/12) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Пренощували лица в места за настаняване - общо
Пренощували лица в местата за настаняване – български граждани
Пренощували лица в местата за настаняване – чужди граждани
Реализирани нощувки в места за настаняване - общо
Реализирани нощувки в места за настаняване от български граждани
Реализирани нощувки в места за настаняване от чужди граждани
Приходи от нощувки в места за настаняване - общо
Приходи от нощувки на български граждани в места за настаняване
Приходи от нощувки на чужди граждани в места за настаняване
Легла в места за настаняване
Места за настаняване
Легладенонощия в места за настаняване
Изчисти избраните
NUTS*
(0/37) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общо за страната
2Северна и Югоизточна България
3Северозападен
4Видин
4Враца
4Ловеч
4Монтана
4Плевен
3Северен централен
4Велико Търново
4Габрово
4Разград
4Русе
4Силистра
3Североизточен
4Варна
4Добрич
4Търговище
4Шумен
3Югоизточен
4Бургас
4Сливен
4Стара Загора
4Ямбол
2Югозападна и Южна централна България
3Югозападен
4Благоевград
4Кюстендил
4Перник
4София
4София (столица)
3Южен централен
4Кърджали
4Пазарджик
4Пловдив
4Смолян
4Хасково
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/107) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2012
2012I
2012II
2012III
2012IV
2012V
2012VI
2012VII
2012VIII
2012IX
2012X
2012XI
2012XII
2013
2013I
2013II
2013III
2013IV
2013V
2013VI
2013VII
2013VIII
2013IX
2013X
2013XI
2013XII
2014
2014I
2014II
2014III
2014IV
2014V
2014VI
2014VII
2014VIII
2014IX
2014X
2014XI
2014XII
2015
2015I
2015II
2015III
2015IV
2015V
2015VI
2015VII
2015VIII
2015IX
2015X
2015XI
2015XII
2016
2016I
2016II
2016III
2016IV
2016V
2016VI
2016VII
2016VIII
2016IX
2016X
2016XI
2016XII
2017
2017I
2017II
2017III
2017IV
2017V
2017VI
2017VII
2017VIII
2017IX
2017X
2017XI
2017XII
2018
2018I
2018II
2018III
2018IV
2018V
2018VI
2018VII
2018VIII
2018IX
2018X
2018XI
2018XII
2019
2019I
2019II
2019III
2019IV
2019V
2019VI
2019VII
2019VIII
2019IX
2019X
2019XI
2019XII
2020I
2020II
2020III
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:10/06/2020
Бележки към справката
 • 1Функционирали през съответния период
 • 2От януари 2012 г. изследването са провежда месечно в съответствие с Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Съвета относно европейска статистика на туризма.
 • 3"-" няма случай
 • 4".." данните са конфиденциални
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Показатели
Текст
Код
Текст и код
NUTS
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
NUTS
Показатели
Мерни единици
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!