ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР В ПРОМИШЛЕНОСТТА (2015=100)1, 2
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Промишлени дейности
(0/39) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
B-E36 Промишленост - общо
B Добивна промишленост
B05 Добив на въглища
B06 Добив на нефт и природен газ
B07 Добив на метални руди
B08 Добив на неметални материали и суровини
B09 Спомагателни дейности в добива
C Преработваща промишленост
C10 Производство на хранителни продукти
C11 Производство на напитки
C12 Производство на тютюневи изделия
C13 Производство на текстил и изделия от текстил, без  облекло
C14 Производство на облекло
C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
C16 Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели
C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
C20 Производство на химични продукти
C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
C23 Производство на изделия от други неметални  минерални суровини
C24 Производство на основни метали
C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
C27 Производство на електрически съоръжения
C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
C30 Производство на превозни средства, без автомобили
C31 Производство на мебели
C32 Производство, некласифицирано другаде
C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
D Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ
D35 Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ
MIG_ING Продукти за междинно потребление
MIG_NRG Енергийни продукти
MIG_CAG Инвестиционни продукти
MIG_DCOG Потребителски дълготрайни продукти
MIG_NDCOG Потребителски недълготрайни продукти
Изчисти избраните
Времева разбивка (години)*
(0/24) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Изчисти избраните
Времева разбивка (месеци)*
(0/12) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:30/03/2023
Бележки към справката
 • 1 ".." - конфиденциални данни
 • 2От януари 2018 година базисната година за изчисление на индексите е променена. Настоящата базисна година е 2015.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Промишлени дейности
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка (години)
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка (месеци)
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Промишлени дейности
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!