ОБЩ ДОХОД ПО ИЗТОЧНИЦИ НА ДОХОДИ (ОБЩО ЗА СТРАНАТА, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ)1, 2, 3
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
NUTS*
(0/37) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общо за страната
2Северна и Югоизточна България
3Северозападен
4Видин
4Враца
4Ловеч
4Монтана
4Плевен
3Северен централен
4Велико Търново
4Габрово
4Разград
4Русе
4Силистра
3Североизточен
4Варна
4Добрич
4Търговище
4Шумен
3Югоизточен
4Бургас
4Сливен
4Стара Загора
4Ямбол
2Югозападна и Южна централна България
3Югозападен
4Благоевград
4Кюстендил
4Перник
4София
4София (столица)
3Южен централен
4Кърджали
4Пазарджик
4Пловдив
4Смолян
4Хасково
Изчисти избраните
Общ доход*
(0/16) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общо
2Общ доход
3Брутен общ доход
4Работна заплата
4Извън работната заплата
4От самостоятелна заетост
4От собственост
4Пенсии
4Обезщетения за безработни
4Семейни добавки за деца
4Други обезщетения и помощи
4Регулярни трансфери от други домакинства
3Приходи от продажби
3Други приходи
2Изтеглени спестявания
2Заеми и кредити
Изчисти избраните
Измерител*
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Средно на домакинство - левове
Средно на лице - левове
Структура - %
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/15) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:31/05/2024
Бележки към справката
 • 1Поради извадковия характер на Наблюдението на домакинските бюджети, данните по области са обременени с големи стохастични грешки
 • 2Данните за 2016 г. за областите София и София-столица са ревизирани на 15.06.2017 година
 • 3От 2017 г. в съответствие с правилата за надеждност на данните от извадкови изследвания, данните по области се публикуват със следните съкращения и символи: ( ) - получените стойности са с по-малка стохастична точност - оценка между 10.1 и 15.0 % грешка; / - поради ниска точност данните не се публикуват - оценка над 15.1 % грешка.
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
NUTS
Текст
Код
Текст и код
Общ доход
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
NUTS
Общ доход
Измерител
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!