ТРИМЕСЕЧНИ НЕФИНАНСОВИ СМЕТКИ ЗА СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ"2, 3
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Приходи и разходи
(0/2) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Разходи
Приходи
Изчисти избраните
Държавнo управленив - тримесечно
(0/51) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
0Междинно потребление
1Бруто капиталообразуване
1Бруто образуване на основен капитал
2Изменение на запасите и придобиване минус намаление на ценности
2Придобиване минус намаление на нефинансови непроизведени активи
1Бруто капиталообразуване и Придобиване минус намаление на нефинансови непроизводствени активи
1Компенсация на наетите, платена
1Други данъци върху производството, платени
1Субсидии, платени
2Субсидии върху продуктите
2Други субсидии върху производството
1Доход от собственост, платен
2Лихви
2Друг доход от собственост, платен
1Текущи данъци върху дохода, имуществото и други
1Социални помощи, без социални трансфери в натура и социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени
2Социални помощи без социални трансфери в натура, платени
2Социални трансфери в натура, свързани с разходи върху производството за пазарни производители и съпътстващи домакинствата, платени
1Други текущи трансфери, платени
1Корекция в изменението на нетната стойност на активите на домакинствата в резервите на пенсионните фондове
1Капиталови трансфери, платени
2Инвестиционните субсидии
1Общо разходи
1Разходи за крайно потребление
2Разходи за индивидуално потребление
2Разходи за колективно потребление
1Потребление на основен капитал
1Пазарна продукция, продукция за собствено крайно потребление и плащания за друга непазарна продукция
1Данъци върху производството и вноса, получени
2Данъци върху продуктите
3в т.ч.: данък добавена стойност
2Други данъци върху производството
1Други субсидии върху производството
1Доход от собственост, получен
2Лихви
2Друг доход от собственост
1Текущи данъци върху дохода, имуществото и други
2Данъци върху доходите
2Други текущи данъци
1Социалноосигурителни вноски, получени
2Фактически осигурителни вноски
2Условни осигурителни вноски
1Други текущи трансфери, получени
1Капиталови трансфери, получени
2Данъци върху капитала, получени
2Други капиталови трансфери и инвестиционни субсидии, получени
1Общо приходи
1Спестяване, бруто
1Нето предоставени (+)/Нето получени (-) заеми
1Брутна продукция
1Брутна добавена стойност
Изчисти избраните
Времева разбивка
(0/99) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1999Q1
1999Q2
1999Q3
1999Q4
2000Q1
2000Q2
2000Q3
2000Q4
2001Q1
2001Q2
2001Q3
2001Q4
2002Q1
2002Q2
2002Q3
2002Q4
2003Q1
2003Q2
2003Q3
2003Q4
2004Q1
2004Q2
2004Q3
2004Q4
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2006Q1
2006Q2
2006Q3
2006Q4
2007Q1
2007Q2
2007Q3
2007Q4
2008Q1
2008Q2
2008Q3
2008Q4
2009Q1
2009Q2
2009Q3
2009Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
2014Q2
2014Q3
2014Q4
2015Q1
2015Q2
2015Q3
2015Q4
2016Q1
2016Q2
2016Q3
2016Q4
2017Q1
2017Q2
2017Q3
2017Q4
2018Q1
2018Q2
2018Q3
2018Q4
2019Q1
2019Q2
2019Q3
2019Q4
2020Q1
2020Q2
2020Q3
2020Q4
2021Q1
2021Q2
2021Q3
2021Q4
2022Q1
2022Q2
2022Q3
2022Q4
2023Q1
2023Q2
2023Q3
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Дата на следваща актуализация:18/04/2024
Бележки към справката
 • 2M - Данните не са приложими
 • 32022 г. - Предварителни данни
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Приходи и разходи
Текст
Код
Текст и код
Държавнo управленив - тримесечно
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Мерни единици
Приходи и разходи
Държавнo управленив - тримесечно
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!