СМЪРТНОСТ ПО ПРИЧИНИ ПО ПОЛ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ, 2005 - 2019 ГОДИНА1, 2
Метаданни Методология Доклади за качество Промени представянето
Европейски съкратен списък умирания по причини*
(0/88) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общо
2Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)
2Клас I Някои инфекциозни и паразитни болести (A00-B99)
3Туберкулоза (A15-A19, B90)
3Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит (HIV) (B20-B24)
3Вирусен хепатит (B15-B19)
3Други инфекциозни и паразитни болести (A00-A09, A20-B09, B25-B89, B91-B99)
2Клас IІ Новообразувания (C00-D48)
3Злокачествени новообразувания (C00-C97)
4Злокачествени новообразувания на устните, устната кухина и фаринкса (C00-C14)
4Злокачествено новообразувание на хранопровода (C15)
4Злокачествено новообразувание на стомаха (C16)
4Злокачествено новообразувание на дебелото черво (колон), ректума и ануса (C18-C21)
4Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища (C22)
4Злокачествено новообразувание на панкреаса (C25)
4Злокачествено новообразувание на ларинкса (C32)
4Злокачествено новообразувание на трахеята, бронхите и белия дроб (C33-C34)
4Злокачествен меланом на кожата (C43)
4Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50)
4Злокачествено новообразувание на шийката на матката (цервикс) (C53)
4Злокачествено новообразувание на тялото на матката (С54-С55)
4Злокачествено новообразувание на яйчника (C56)
4Злокачествено новообразувание на простатата (C61)
4Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче (C64)
4Злокачествено новообразувание на пикочния мехур (C67)
4Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на централна та нервна система (C70-C72)
4Злокачествено новообразувание на главния мозък и други части на щитовидната жлеза (C73)
4Болест на 'Hodgkin и лимфоми (C81-C86)
4Левкемия (C91-C95)
4Други злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани (C88, C90, C96)
4Други злокачествени новообразувания (C17, C23-C24, C26-C31, C37-C41, C44-C49, C51-C52, C57-C60, C62-C63, C65-C66, C68-C69, C74-C80, C97)
3Новообразования in situ, доброкачествени новообразования и новообразувания с неопределен или неизвестен характер (D00-D48)
2Клас III Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм (D50-D89)
2Клас IV Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата (E00-E89)
3Захарен диабет (E10-E14)
3Други ендокринни, хранителни и метаболитни разстройства (E00-E07, E15-E89)
2Клас V Психични и поведенчески разстройства (F01-F99)
3Злоупотребата с алкохол (включително алкохолна психоза) (F10)
3Наркотична зависимост, токсикомания (F11-F16, F18-F19)
3Други психични и поведенчески разстройства (F04-F09, F17*, F20-F99)
2Клас VI, VІІ, VІІІ Болести на нервната система и сетивните органи (G00-H95)
3Болест на Parkinson (G20)
3Болест на Алцхаймер (G30)
3Други заболявания на нервната система и сетивните органи (G00-G12, G14, G21-G25, G31-H95)
2Клас IX Болести на органите на кръвообращението (I00-I99)
3Исхемична болест на сърцето (I20-I25)
4Остър инфаркт на миокарда (I21-I22)
4Други форми на исхемична болест на сърцето (I20, I23-I25)
3Други болести на сърцето (I30-I51)
3Мозъчносъдови болести (I60-I69)
3Други болести на органите на кръвообращението (I00-I15, I26-I28, I70-I99)
2Клас X Болести на дихателната система (J00-J99)
3Грип (J09-J11)
3Пневмония (J12-J18)
3Хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J47)
4Астма (J45-J46)
4Други хронични болести на долните дихателни пътища (J40-J44, J47)
3Други болести на дихателната система (J00-J06, J20-J39, J60-J99)
2Клас XI Болести на храносмилателната система (K00-K92)
3Язва на стомаха, на дванадесетопръстника, гастройеюнална язва (К25-К28)
3Хронични болести на черния дроб (К70, К73-К74)
3Други болести на храносмилателната система (K00-K22, K29-K66, K71-K72, K75-K92)
2Клас XII Болести на кожата и подкожната тъкан (L00-L99)
2Клас XIII Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M99)
3Ревматоиден артрит и артрози (М05-М06, М15-М19)
3Други увреждания на костно-мускулната система и на съединителната тъкан (M00-M02, M08-M13, M20-M99)
2Клас XIV Болести на пикочо-половата система (N00-N99)
3Болести на бъбреците и уретера (N00-N29)
3Други болести на пикочо-половата система (N30-N99)
2Клас XV Бременност, раждане и послеродов период (O00-O99)
2Клас XVI Някои състояния, възникващи през перинаталния период (P00-P96)
2Клас XVII Вродени аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации (Q00-Q99)
2Клас XVIII Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R99)
3Внезапна смърт на кърмаче (R95)
3Недобре определени и неуточнени причини за смърт (R96-R99)
3Други симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде (R00-R94)
2Клас XX Външни причини за заболеваемост и смъртност (V01-Y98)
3Злополуки (V01-X59, Y85-Y86)
4Транспортни злополуки (V01-V99,Y85)
4Падания (W00-W19)
4Случайно удавяне и потъване във вода '(W65-W74)
4Случайно отравяне и въздействие на отровни вещества (X40-X49)
4Други злополуки (W20-W64, W75- X39, X50-59, Y86)
3Умишлено самонараняване (X60-X84, Y87.0)
3Нападение (X85-Y09, Y87.1)
3Нараняване с неопределени намерения (Y10-Y34, Y87.2)
3Други външни причини за травми и отравяния (Y35-Y84, Y87-Y89)
3Деменция (F01, F03)
Изчисти избраните
NUTS*
(0/35) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
1Общо за страната
3Северозападен
4Видин
4Враца
4Ловеч
4Монтана
4Плевен
3Северен централен
4Велико Търново
4Габрово
4Разград
4Русе
4Силистра
3Североизточен
4Варна
4Добрич
4Търговище
4Шумен
3Югоизточен
4Бургас
4Сливен
4Стара Загора
4Ямбол
3Югозападен
4Благоевград
4Кюстендил
4Перник
4София
4София (столица)
3Южен централен
4Кърджали
4Пазарджик
4Пловдив
4Смолян
4Хасково
Изчисти избраните
Пол*
(0/3) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
Общо
Мъже
Жени
Изчисти избраните
Времева разбивка*
(0/15) Ако искате да промените заявката е необходимо да изчистите всички полета за филтриране и да размаркирате всички елементи от филтъра.
 • съдържа
 • започва с
 • точно съвпадение
 • завършва на
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Изчисти избраните
* Филтри маркирани със звезда (*) са задължителни!
* За полетата във филтрите маркирани в сиво, няма данни.
Бележки към справката
 • 1Хармонизиран списък по 86 причини, разработен от Евростат, използван за международни сравнения.
 • 2Данните за умиранията по причини за смъртта през 2011, 2012 и 2014г. са ревизирани в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 328/2011 .
Няма данни
Няма данни
Няма данни
ФилтърИзбери представяне
Европейски съкратен списък умирания по причини
Текст
Код
Текст и код
NUTS
Текст
Код
Текст и код
Пол
Текст
Код
Текст и код
Времева разбивка
Текст
Код
Текст и код
КолонаПокажи
Европейски съкратен списък умирания по причини
Мерни единици
NUTS
Пол
Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!