НАСЕЛЕНИЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА И ПОЛ

НАСЕЛЕНИЕ ПО ПОЛ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ

НАСЕЛЕНИЕ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ И ВЪЗРАСТ КЪМ 31.12.2016 Г.

НАСЕЛЕНИЕ ПОД, ВЪВ И НАД ТРУДОСПОБНА ВЪЗРАСТ ПО ПОЛ, ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ

НАСЕЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСТВО, ВЪЗРАСТ И ПОЛ

НАСЕЛЕНИЕ ПО СТРАНА НА РАЖДАНЕ И ПОЛ

СРЕДНОГОДИШНО НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

СРЕДНОГОДИШНО НАСЕЛЕНИЕ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛ И ОБЛАСТИ

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

КОЕФИЦИЕНТ НА ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ОБЛАСТИ

СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ПОЛОВО СЪОТНОШЕНИЕ И КОЕФИЦИЕНТИ НА ВЪЗРАСТОВА ЗАВИСИМОСТ ПО ОБЛАСТИ

Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!