РАЖДАНИЯ ПО ПОЛ, МЕСЕЦИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ

РАЖДАНИЯ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И СТАТУС НА РАЖДАНЕТО (ЖИВОРОДЕНО, МЪРТВОРОДЕНО)

РАЖДАНИЯ ПО ПОЛ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ТИП НА РАЖДАНЕТО (БРАЧНИ, ИЗВЪНБРАЧНИ)

МНОГОПЛОДНИ РАЖДАНИЯ (СЛУЧАИ НА РАЖДАНЕ НА БЛИЗНАЦИ) - ОБЩО ЗА СТРАНАТА

МНОГОПЛОДНИ РАЖДАНИЯ (БРОЙ РОДЕНИ БЛИЗНАЦИ) - ОБЩО ЗА СТРАНАТА

ЖИВОРОДЕНИ ПО ПОЛ И МЕСЕЦ НА РАЖДАНЕ - ОБЩО ЗА СТРАНАТА

ЖИВОРОДЕНИ ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ И ПОЛ

ЖИВОРОДЕНИ ПО ТИП НА РАЖДАНЕТО (БРАЧНИ И ИЗВЪНБРАЧНИ), МЕСТОЖИВЕЕНЕ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

ЖИВОРОДЕНИ ПО ВЪЗРАСТ И ПЛОДОВИТОСТ НА МАЙКАТА - ОБЩО ЗА СТРАНАТА

ЖИВОРОДЕНИ ПО ВЪЗРАСТ НА МАЙКАТА (5 ГОДИШНИ ГРУПИ), ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ

ЖИВОРОДЕНИ ПРЕЗ 2017 Г. ПО ПОЛ, ПО ВЪЗРАСТ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ НА МАЙКАТА И МЕСТОЖИВЕЕНЕ - ОБЩО ЗА СТРАНАТА

КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЖДАЕМОСТ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ

Моля, изчакайте...
Твърде дълго не е имало активност, моля презаредете страницата!